Web hosting

Thiết kế web,quảng cáo google,quảng cáo từ khóa,quảng cáo website,thiết kế web chuẩn seo

Web hosting

Gói #1
 • Dung lượng: 1,000 MB
 • Băng thông: 20 GB
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 60.000 VNĐ
 • Gói #2
 • Dung lượng: 2,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 1
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 80.000 VNĐ
 • Gói #3
 • Dung lượng: 3,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 2
 • Cơ sở dữ liệu: 2
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 100.000 VNĐ
 • Gói #4
 • Dung lượng: 4,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 2
 • Cơ sở dữ liệu: 2
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 120.000 VNĐ
 • Gói #5
 • Dung lượng: 5,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 3
 • Cơ sở dữ liệu: 3
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 140.000 VNĐ
 • Gói #06
 • Dung lượng: 10,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 4
 • Cơ sở dữ liệu: 4
 • Tên miền chính: 2
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 200.000 VNĐ
 • Gói #07
 • Dung lượng: 15,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 5
 • Cơ sở dữ liệu: 5
 • Tên miền chính: 2
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 250.000 VNĐ
 • Gói #08
 • Dung lượng: 20,000 MB
 • Băng thông: Unlimited
 • Tài khoản FTP: 6
 • Cơ sở dữ liệu: 6
 • Tên miền chính: 2
 • Tên miền phụ: Unlimited
 • Giá / Tháng: 300.000 VNĐ