Các Tool kiểm tra cài đặt chứng chỉ SSL của các nhà cung cấp khác nhau

Các Tool kiểm tra cài đặt chứng chỉ SSL của các nhà cung cấp khác nhau - Thiết kế web,quảng cáo google,quảng cáo từ khóa,quảng cáo website,thiết kế web chuẩn seo

Khách hàng có thể truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS sau khi hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ số SSL. Tuy nhiên, quý khách cần dùng công cụ kiểm tra hoạt động của chứng chỉ số SSL để test lại, nhằm đảm bảo website tương thích với mọi phiên bản của trình duyệt.


ssl checker

Công cụ kiểm tra việc cài đặt chứng chỉ số SSL của từng nhà cung cấp như sau:

1/ VeriSign:

https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index?page=content&id=AR1130

- Ô Common name nhập vào tên miền
- Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)

Kết quả cần trả về "Status: Successful"
 
 
2. GeoTrust:

https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index?page=content&id=SO9557

- Ô Common name nhập vào tên miền
- Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)
Kết quả cần trả về "Status: Successful"
 
 
3. Digicert:

https://www.digicert.com/help/

Nhập vào tên miền:port, ví dụ smtp.domain.com.vn:25

Kết quả cần trả về thông tin chi tiết của chứng chỉ số và các  Intermediate CA.

4. RapidSSL:

https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO9556

- Ô Common name nhập vào tên miền
- Ô port nhập vào port 443 (HTTPS), hoặc 465 (SMTPS), 995 (POP3S)

Kết quả cần trả về "Status: Successful"

5. Comodo

https://comodosslstore.com/ssltools/ssl-checker.php

- Tại khung "Enter a Domain, URL or IP Address", nhập tên miền cần kiểm tra chứng chỉ và bấm Analyze!
- Theo dõi mục Trusted by, nếu 1 trong 2 option hiện No thì đồng nghĩa với việc cài đặt SSL gặp lỗi, cần kiểm tra và cài đặt lại.